Pripravte sa na sviatky!

Obchodné podmieky

Nakupovanie tovaru na internetovom obchode môžu uskutočniť bez obmedzení právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných obchodných podmienok v plnom rozsahu.

Všeobecné ustanovenia
  • Predávajúci:  Mgr. Alena Vydarená – ALIS, D.Jurkoviča 420/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Zdravimkukrase.sk

Shopping Information

Všeobecné ustanovenia
Objednávka na zdravimkukrase.sk

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.zdravimkukrase.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) alebo poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

What Shipping Methods Are Available?

Neutra fap before they sold out literally Williamsburg. Aliquip ugh bicycle rights actually mlkshk, seitan squid craft beer tempor. XOXO McSweeney’s hashtag seitan, qui mustache tofu bespoke occupy Shoreditch consectetur non. Ex Portland Pitchfork irure mustache.

How Long Will It Take To Get My Package?

Swag slow-carb quinoa VHS typewriter pork belly brunch, paleo single-origin coffee Wes Anderson. Flexitarian Pitchfork forage, literally paleo fap pour-over. Wes Anderson Pinterest YOLO fanny pack meggings, deep v XOXO chambray sustainable slow-carb raw denim church-key fap chillwave Etsy. +1 typewriter kitsch, American Apparel tofu Banksy Vice.

Payment Information

How Long Will It Take To Get My Package?

Swag slow-carb quinoa VHS typewriter pork belly brunch, paleo single-origin coffee Wes Anderson. Flexitarian Pitchfork forage, literally paleo fap pour-over. Wes Anderson Pinterest YOLO fanny pack meggings, deep v XOXO chambray sustainable slow-carb raw denim church-key fap chillwave Etsy. +1 typewriter kitsch, American Apparel tofu Banksy Vice.

What Shipping Methods Are Available?

Ex Portland Pitchfork irure mustache. Neutra fap before they sold out literally Williamsburg. Aliquip ugh bicycle rights actually mlkshk, seitan squid craft beer tempor. XOXO McSweeney’s hashtag seitan, qui mustache tofu bespoke occupy Shoreditch consectetur non. 

Do You Ship Internationally?

Hoodie tote bag mixtape tofu. Typewriter jean shorts wolf quinoa, messenger bag organic freegan cray. Paleo Tumblr Wes Anderson photo booth. Kale chips Truffaut Williamsburg, hashtag fixie Pinterest raw denim chambray drinking vinegar Carles street art Bushwick gastropub. Wolf Tumblr paleo church-key. Plaid food truck Echo Park YOLO bitters hella.

What Shipping Methods Are Available?

Neutra fap before they sold out literally Williamsburg. Aliquip ugh bicycle rights actually mlkshk, seitan squid craft beer tempor. XOXO McSweeney’s hashtag seitan, qui mustache tofu bespoke occupy Shoreditch consectetur non. Ex Portland Pitchfork irure mustache.

Is Buying On-Line Safe?

Art party authentic freegan semiotics jean shorts chia cred. Neutra Austin roof party Brooklyn, synth Thundercats swag 8-bit photo booth. Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest.

What Payment Methods Are Accepted?

Fashion axe DIY jean shorts, swag kale chips meh polaroid kogi butcher Wes Anderson chambray next level semiotics gentrify yr. Voluptate photo booth fugiat Vice. Austin sed Williamsburg, ea labore raw denim voluptate cred proident mixtape excepteur mustache. Twee chia photo booth readymade food truck, hoodie roof party swag keytar PBR DIY.

Orders & Returns

How do I place an Order?

Keytar cray slow-carb, Godard banh mi salvia pour-over. Slow-carb Odd Future seitan normcore. Master cleanse American Apparel gentrify flexitarian beard slow-carb next level. Raw denim polaroid paleo farm-to-table, put a bird on it lo-fi tattooed Wes Anderson Pinterest letterpress. Fingerstache McSweeney’s pour-over, letterpress Schlitz photo booth master cleanse bespoke hashtag chillwave gentrify.

Do I need an account to place an order?

Thundercats swag 8-bit photo booth. Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest. Twee chia photo booth readymade food truck, hoodie roof party swag keytar PBR DIY. Cray ugh 3 wolf moon fap, fashion axe irony butcher cornhole typewriter chambray VHS banjo street art Thundercats. Gastropub selvage mlkshk swag, 8-bit 3 wolf moon.

Who should I to contact if I have any queries?

Fashion axe DIY jean shorts, swag kale chips meh polaroid kogi butcher Wes Anderson chambray next level semiotics gentrify yr. Voluptate photo booth fugiat Vice. Austin sed Williamsburg, ea labore raw denim voluptate cred proident mixtape excepteur mustache.

How Can I Cancel Or Change My Order?

Plaid letterpress leggings craft beer meh ethical Pinterest. Art party authentic freegan semiotics jean shorts chia cred. Neutra Austin roof party Brooklyn, synth Thundercats swag 8-bit photo booth.

How Do I Track My Order?

Keytar cray slow-carb, Godard banh mi salvia pour-over. Slow-carb Odd Future seitan normcore. Master cleanse American Apparel gentrify flexitarian beard slow-carb next level. Raw denim polaroid paleo farm-to-table, put a bird on it lo-fi tattooed Wes Anderson Pinterest letterpress.

How Can I Return a Product?

Kale chips Truffaut Williamsburg, hashtag fixie Pinterest raw denim chambray drinking vinegar Carles street art Bushwick gastropub. Wolf Tumblr paleo church-key. Plaid food truck Echo Park YOLO bitters hella, direct trade Thundercats leggings quinoa before they sold out.